(BĐT) - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Huế phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 12/65 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, TP Huế.

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 12/65 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, TP Huế:

- Thửa đất số: 368  Tờ bản đồ số: 23;

- Địa chỉ: 12/65 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, TP Huế

- Diện tích: 80,8 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

• Nhà ở: 

Cấu trúc

Diện tích (m2)

Kết cấu chủ yếu

1 tầng

47

Tường bờ lô, trụ BT, mái tôn, nền gạch men

2. Giá khởi điểm tài sản, tiền đặt trước.

a. Giá khởi điểm: 780.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu đồng chẵn)

  - Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí, lệ phí, phí trước bạ liên quan đến thay đổi chứng nhận quyền sở hữu và nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến tài sản.

b. Tiền đặt trước: 120.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013.

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

2. Bước giá: 30.000.000 đồng

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 11giờ00 ngày 18/10/2017 tại 12/65 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, TP Huế

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 11giờ00 ngày 18/10/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 16/10/2017 cho đến 11 giờ 00 ngày 18/10/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 ngày 19/10/2017

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Huế; Điện thoại: 02343.871.288.

- Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn