(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND thị xã Phú Thọ ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Vị trí :

1.1. Xã Hà Lộc gồm 02 khu

- Khu Rừng Giữa khu 7 gồm 27 ô đất. Diện tích 97 ÷ 218m2. Giá khởi điểm: 730.000đ/m2.

- Khu Đồng Chự gồm 76 ô đất. Diện tích 138 ÷ 231,1m2.

Giá khởi điểm: 1.200.000 ÷ 2.250.000đ/m2.

1.2. Phường Âu Cơ gồm 10 ô đất. Diện tích 84,5 ÷ 85m2. Giá khởi điểm: 5.000.000đ/m2.

1.3. Xã Phú Hộ gồm 13 ô đất. Diện tích 160m2. Giá khởi điểm: 900.000 ÷ 1.100.000đ/m2.

1.4. Xã Hà Thạch gồm 24 ô đất. Diện tích 100 ÷ 312m2.

Giá khởi điểm 1.600.000 ÷ 2.600.000đ/m2.

1.5. Xã Thanh Minh gồm 02 khu

- Khu 1A gồm 01 ô đất. Diện tích 144,25m2. Giá khởi điểm 2.600.000đ/m2.

- Khu Nam Sân Bay (Hồ Đình Tối) gồm 03 ô đất. Diện tích 100m2. Giá khởi điểm 2.300.000đ/m2.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND Thị xã Phú Thọ (Địa chỉ: phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ)

3. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 05 và 06/07/2018 (Trong giờ hành chính) tại Khu đất đấu giá như trên.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 09/07/2018 tại Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Phú Thọ

5. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Phú Thọ

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 8h00’ ngày 12/07/2018 tại hội trường UBND thị xã Phú Thọ

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng TC-KH thị xã Phú Thọ và UBND xã, phường nơi có tài sản đấu giá.