(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:

1. Tài sản bán đấu giá:

Vị trí 1: 19 ô đất tại thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, diện tích mỗi ô 125m2, Giá khởi điểm: 3.000.000đồng/m2.

Vị trí 2: 3 ô đất tại Khu 5 xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: Diện tích ô từ 1525m2 đến 156,4m2, Giá khởi điểm: 2.500.000đồng/m2.

2. Phí hồ sơ: 200.000đồng/ô. Tiền đặt trước: 50.000.000đồng/ô theo hình thức nộp tiền vào tài khoản số: 114000140906 tạiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh và hoàn thiện thủ tục tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch thị trấn Thanh Thủy. (Lưu ý: Phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu, không tính lãi khoản tiền đặt trước).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 15,16/04/2018 (Giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 26/04/2018 cho đến hết 16h00’ ngày 16/05/2018. * Nộp hồ sơ: Từ ngày 26/04/2018 cho đến hết 16h00’ ngày 17/05/2018.

* Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch thị trấn Thanh Thủy.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 26/04/2018 đến hết 16h30 ngày 16/05/2018, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị trấn Thanh Thủy hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Dự kiến 8h30’ ngày 19/05/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Thanh Thủy.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179 – 0985361047.