(BĐT) - Công ty TNHH TMDV đấu giá Thanh Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Phước ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá: Chi nhánh 2. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đấu giá Thanh Nam (Số 97, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

1.1. Quyền sử dụng đất đấu giá thuộc dự án Chợ, khu phố Chợ Tân Lập 1, tọa lạc trên địa bàn xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích khu đất đấu giá: 90.564m2. Trong đó:

- Phần diện tích đấu giá: 51.101m2

+ Đất xây dựng công trình thương mại: 30.511m2 (Đất Chợ: 17.328m2, đất thương mại - dịch vụ: 13.183m2). Thời gian cho thuê thời gian 50 năm, hình thức thanh toán: trả tiền thuê đất một lần.

+ Đất ở kết hợp dịch vụ: 20.590m2 (thời hạn sử dụng lâu dài, hình thức thanh toán: trả tiền sử dụng đất một lần)

- Phần diện tích đất để làm công trình công cộng không đấu giá: 39.463m2 (Đơn vị trúng đấu giá tự thực hiện xây dựng các công trình công cộng theo Quyết định phê duyệt quy hoạch số 2925/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện), gồm:

+ Đất giao thông: 21.353m2.

+ Đất lộ giới đường tỉnh 866B: 18.110m2.

- Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, chi phí hồ sơ và các loại phí khác phát sinh (nếu có).

- Tổng giá giá trị của hợp đồng: 64.584.416.000 đồng (Sáu mươi bốn tỷ, năm trăm tám mươi bốn triệu, bốn trăm mười sáu ngàn đồng).

1.2. Vị trí, đặc điểm khu đất đấu giá:

- Khu vực quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Chợ, khu phố Chơ Tân Lập 1 nằm trên địa bàn xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Vị trí quy hoạch nằm dọc theo đường tỉnh 866B cạnh Khu công nghiệp Long Giang được giới hạn như sau:

+ Phía Đông: giáp Cổng B khu công nghiệp Long Giang.

+ Phía Tây: giáp đường tỉnh 878.

+ Phía Nam: giáp Khu công nghiệp Long Giang.

+ Phía Bắc: giáp đường tỉnh 866B.

Vị trí, ranh giới khu đấu Đấu giá được giới hạn bởi các đường quy hoạch theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Chợ, khu phố Chợ Tân Lập 1 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 20/12/2016.

1.3. Hiện trạng khu đất và hạ tầng kỹ thuật: Khu đất hiện do UBND huyện Tân Phước quản lý, hiện trạng là đất trống, không có tài sản, không có vật kiến trúc trên đất.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: ngày 11/01/2018 và ngày 06/02/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ này thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 06/02/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Chi nhánh 2 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 97, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 5.000.000 đồng/hồ sơ (Năm triệu đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 6.458.000.000 đồng/hồ sơ (Sáu tỷ, bốn trăm năm mươi tám triệu đồng/hồ sơ).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 05/02/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/02/2018.

5. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử đụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Các đối tượng tham gia đấu giá được quy định tại muc 1, 2 khoản 1 điều này cùng hợp tác, liên doanh đứng tên chung để tham gia đấu giá trên cùng một khu đất đấu giá.

5.2. Điều kiện được tham gia đấu giá:

Những đối tượng quy định tại khoản 1 điều này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Cam kết trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, triển khai dự án đầu tư, xây dựng công trình đúng thời gian và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi trúng đấu giá.

- Tiến độ thực hiện dự án là 24 tháng kể từ ngày công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

- Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính đối với đất dự án:

+ Đối với tổ chức: phải có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật.

+ Đối với cá nhân: phải có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản, có vốn không nhỏ hơn 20% tổng mức đầu tư (tương đương 100 tỷ đồng).

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có bảo lãnh, cam kết của ngân hàng cung cấp vốn để thực hiện dự án.

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; cùng một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh 2 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đấu giá Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ ngày 06/02/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Chi nhánh 2 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 97, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Ngoài ra Công ty tổ chức cho người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Phước, thời gian từ 08 giờ đến 16 giờ ngày 05/02/2018.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Chi nhánh 2 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đấu giá Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với Hộ gia đình, cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Hộ khẩu.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 08/02/2018.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại trụ sở Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Phước (Khu 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

8. Hình thức, cách thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng trả giá).

- Cách thức đấu giá: Đấu giá nguyên dự án.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Chi nhánh 2 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam(Số 97, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) hoặc điện thoại số 0966607744, 01697766794 hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Phước, điện thoại số 0273-3848016 để biết thêm chi tiết.