(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài  sản do UBND xã Tịnh Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND xã Tịnh Minh; địa chỉ: Thôn Minh Long, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 02 lô đất thuộc điểm dân cư Trạm Y tế (cũ) xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá:

TT

KH lô đất

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá (đồng)

01

Lô 01

223,6

200.000.000

100.000

40.000.000

3.000.000

02

Lô 02

223,6

250.000.000

200.000

50.000.000

4.000.000

Tổng cộng

447,2

450.000.000

300.000

90.000.000

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ 0,5% giá trúng đấu giá và phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút ngày 02/5/2018 (trong giờ hành chính) tại 02 lô đất thuộc điểm dân cư Trạm Y tế (cũ) xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 02/5/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm và UBND xã Tịnh Minh.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 02/5/2018 (trong giờ hành chính).

+ Tại UBND xã Tịnh Minh: Từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút, ngày 02/5/2018 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá, nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, bản sao giấy CMND, Hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn (đối với vợ chồng).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 05/5/2018 tại Hội trường UBND xã Tịnh Minh.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp tại UBND xã Tịnh Minh hoặc Trung tâm - địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.