(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau: 
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Hồ, Vĩnh Long ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Hồ, Vĩnh Long ảnh 2