(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Tây Nam thông báo tổ chức đấu giá tài sản do Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Giồng Trôm ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tài sản và giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất nhà nước cho thuê 50 năm trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, tại xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, cụ thể như sau:

Thửa đất 129, tờ bản đồ 12 , Diện tích 1.169,5m2 (Đất nuôi trồng thủy sản); Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 128.645.000 đồng/50 năm; Tiền đặt trước tham giá đấu giá: 13.000.000 đồng.

Thửa đất 361, tờ bản đồ 12, Diện tích 15.432,9m2 (Đất nuôi trồng thủy sản); Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 1.697.619.000 đồng/50 năm; Tiền đặt trước tham giá đấu giá: 170.000.000 đồng.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, tại xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, cụ thể như sau:

Thửa 177, tờ bản đồ 10: Diện tích 225,8m2 (Đất ODT, diện tích lộ giới 37,4m2); Giá khởi điểm đấu giá: 201.080.000 đồng;Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 21.000.000 đồng.

Thửa 178, tờ bản đồ 10: Diện tích 266,9m2 (Đất ODT, diện tích lộ giới 46,9m2); Giá khởi điểm đấu giá: 238.095.000 đồng;Tiền đặt trước tham giá đấu giá: 24.000.000 đồng.

Thửa 179, tờ bản đồ 10: Diện tích 262,3m2 (Đất ODT, diện tích lộ giới 49,1m2); Giá khởi điểm đấu giá: 233.915.000 đồng; Tiền đặt trước tham giá đấu giá: 24.000.000 đồng.

Thửa 180, tờ bản đồ 10: Diện tích 256,6m2 (Đất ODT, diện tích lộ giới 51,3m2); Giá khởi điểm đấu giá: 225.830.000 đồng; Tiền đặt trước tham giá đấu giá: 23.000.000 đồng.

Thửa 181, tờ bản đồ 10: Diện tích 253m2 (Đất ODT, diện tích lộ giới 53,4m2); Giá khởi điểm đấu giá: 219.560.000 đồng;Tiền đặt trước tham giá đấu giá: 22.000.000 đồng.

Thửa 182, tờ bản đồ 10: Diện tích 248,2m2 (Đất ODT, diện tích lộ giới 55,7m2); Giá khởi điểm đấu giá: 211.750.000 đồng; Tiền đặt trước tham giá đấu giá: 22.000.000 đồng.

Thửa 183, tờ bản đồ 10: Diện tích 394,7m2 (Đất ODT, diện tích lộ giới 43,2m2); Giá khởi điểm đấu giá: 386.650.000 đồng;Tiền đặt trước tham giá đấu giá: 39.000.000 đồng.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, cụ thể như sau:

Thửa 101, tờ bản đồ 19: Diện tích 436,1m2 (Đất ONT); Giá khởi điểm đấu giá: 240.000.000 đồng; Tiền đặt trước tham giá đấu giá: 24.000.000 đồng.

Lưu ý:

Tài sản đấu giá riêng lẻ từng mục theo từng tài sản.

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí trong việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm và phương thức xem tài sản đấu giá:

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản phải đăng ký tại Công ty bán đấu giá trước ngày 25/09/2017. Công ty bán đấu giá phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Giồng Trôm bố trí thời gian và hướng dẫn khách hàng xem tài sản đấu giá trong 2 ngày là: 22 và 25/09/2017.

Đăng ký mua đấu giá tài sản :

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản, muốn tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá (do công ty phát hành) và nộp đơn đăng ký mua tài sản trong thời hạn quy định.

Thời gian bán hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 25/09/2017(trong giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá mua tài sản: từ ngày 22/09 đến hết ngày 26/09/2017 (trong giờ hành chánh) hoặc Công ty Đấu Giá Tây Nam và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tài sản 1: từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ/01 hồ sơ; Tài sản 2, 3, 4 : từ 100.000đ đến 500.000đ/01 hồ sơ.

Thời gian, điều kiện, hình thức đấu giá và phương thức đấu giá tài sản:

Thời gian tổ chức bán đấu giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/09/2017;

Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 3 của Quy chế Quyền sử dụng đất tại xã Mỹ Thạnh, Tân Thanh và đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm;

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

Phương thức đấu giá đấu giá: theo phương thức trả giá lên, nhiều vòng.

Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Giồng Trôm - khu phố 2, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre hoặc Công ty THHH bán đấu giá Tây Nam – số 04, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Phòng họp Hội trường Văn phòng Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm. Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại liên hệ: số 0273 889978 hoặc MS. Nguyên 0945.204593.

Website: daugiataynam.vn