(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do BIDV Chi nhánh Ninh Thuận ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSKGLVĐ tại TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSKGLVĐ tại TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSKGLVĐ tại TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận ảnh 3