(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận ảnh 3