(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản thế chấp của Công ty XNK cà phê Đà Lạt tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là hơn 130 tỷ đồng.

Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (ảnh internet)

Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (ảnh internet)

Cụ thể, tài sản bán đấu giá gồm quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 918 theo Giấy chứng nhận số CS 169037 do Sở TMNT tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 11/11/2019. Diện tích khu đất đấu giá là 24.362,8 m2. Mục đích sử dụng đất là cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (để xây dựng nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao). Thời hạn sử dụng đất đến ngày 12/6/2058. Tài sản trên đất có nhà xưởng có cấu trúc kho trệt, diện tích xây dựng là 4.900 m2. Giá khởi điểm bán đấu giá là 56,061 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 919 theo Giấy chứng nhận số CS 169037 do Sở TMNT tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 11/11/2019 . Diện tích khu đất đấu giá là 20.332,5m2. Mục đích sử dụng đất là cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (để xây dựng nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao). Thời hạn sử dụng đất đến ngày 12/6/2058. Tài sản trên đất có 2 nhà xưởng có cấu trúc kho trệt, diện tích xây dựng mỗi kho trệt là 4.500m2. Ngoài ra, tài sản trên đất còn có toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, gồm: 1 cân ô tô điện tử 100 tấn; 2 máy phân loại màu ASII160; 1 máy phân loại màu SM II 800DE; 1 thiết bị phụ trợ hệ thông phân loại màu; 1 hệ thống thiết bị chế biến cà phê; 1 máy biến áp 1.600KVA; 1 tủ hạ thế và đường dây nguồn. Giá khởi điểm bán đấu giá là 74,509 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Dự kiến thời gian thực hiện đấu giá là ngày 26/7/2021 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.