(BĐT) - Ngày 16/11 tới, Công ty Đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh sẽ tổ chức đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Kỹ thuật & TM Trường Hải vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ với giá khởi điểm hơn 73,3 tỷ đồng. Giá trị của khoản nợ tạm tính đến ngày 30/6/2021 là hơn 81,4 tỷ đồng.

Cụ thể, dư nợ gốc gồm 24,6 tỷ đồng và hơn 1,056 triệu USD. Nợ lãi gồm 19,004 tỷ đồng và 598 nghìn USD. Tiền lãi sẽ tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty TNHH Kỹ thuật & TM Trường Hải thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Kỹ thuật & TM Trường Hải tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ là tài sản gắn liền với quyền sử dụng 30.300 m2 đất tại xã Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương theo Hợp đồng thế chấp số 70 quyển số 09.TP/CC-SCC/HĐGD tại Phòng công chứng số 1, tỉnh Hải Dương.

Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty TNHH Kỹ thuật & TM Trường Hải và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật); Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty TNHH Kỹ thuật & TM Trường Hải, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản.