(BĐT) - Vào ngày 22/11 tới, Công ty Đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh sẽ tổ chức bán đấu giá khoản nợ xấu của Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Bình vay vốn tại Agribank - Chi nhánh Tây Hồ với giá khởi điểm hơn 59 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 30/6/2021 là hơn 72,8 tỷ đồng.

Trong đó, nợ gốc là 48,49 tỷ đồng và nợ lãi hơn 24,3 tỷ đồng, gồm lãi trong hạn 17,38 tỷ đồng và lãi quá hạn gần 7 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay của của Công ty tại Agribank - Chi nhánh Tây Hồ là một phần tài sản thuộc Dự án Sing Garden của Công ty CP Bất động sản Singland theo Hợp đồng thế chấp số 6789/2018/HĐTC do VPCC Kinh Bắc chứng nhận ngày 18/10/2018.

Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn). Người tham gia đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.