(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh thông báo đấu giá tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Bình ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Phương tiện vận tải thủy nội địa, gồm 3 đoàn sà lan - tàu đẩy.             

2. Giá khởi điểm:

STT

Tên tài sản

Loại tài sản

Số đăng ký

Trọng tải

Năm, nơi đóng

Giá khởi điểm (đồng)

1

Đoàn sà lan - tàu đẩy 2

Tàu đẩy

NB-6383

300

2010 QN

Sà lan

NB-6384

1326

2010 NĐ/2014

7.650.000.000

Sà lan

NB-6385

1326

2010 NĐ/2014

2

Đoàn sà lan - tàu đẩy 4

Tàu đẩy

NB-6470

300

2010 QN

Sà lan

NB-6471

1364

2010 QN/2014

7.680.000.000

Sà lan

NB-6472

1364

2010 QN/2014

3

Đoàn sà lan - tàu đẩy 5

Tàu đẩy

NB-6476

300

2010 QN

Sà lan

NB-6474

1364

2010 QN/2014

7.680.000.000

Sà lan

NB-6475

1364

2010 QN/2014

Tổng giá khởi điểm

23.010.000.000

3. Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng/ hồ sơ/ tài sản.

4. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ/ tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, các ngày làm việc từ 12/6/2018 đến 25/6/2018.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 21, 22/6/2018.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/6/2018 đến trước 16h00, ngày 27/6/2018.

8. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá:  08h30, ngày 28/6/2018 Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh. Địa chỉ: Số 02 - Đường Chiến Thắng, Phố 3, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229 3888 968.