Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An

- Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An

- Địa chỉ: Số 19 Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại hàng ô tô và xe máy; kinh doanh các mặt hàng nông lâm sản và động vật sống; buôn bán thức ăn cho gia súc gia cầm; kinh doanh dịch vụ lữ hành, khách sạn;...

- Vốn điều lệ: 66.945.800.000 đồng

- Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 106.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 597.422 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 597.422 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 03/06/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/06/2016 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/06/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 30/06/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/07/2016 đến 16 giờ ngày 11/07/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/07/2016 đến ngày 07/07/2016