(BĐT) - Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã chứng khoán: D2D) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 109,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 60% và giảm 39,4% so với quý II/2020.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, Công ty đạt 196,9 tỷ đồng doanh thu và 108,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 32,1% và giảm 27,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Doanh nghiệp có thuyết minh trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu tài chính giảm chủ yếu do chỉ ghi nhận lãi tiền gửi, tiền cho vay là 21,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lên tới 100,1 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 502 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 268,7 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành 40,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của D2D giảm 4,3% so với đầu năm về 1.916,6 tỷ đồng.