Công ty chúng tôi cần tìm kiếm nhà thầu có năng lực để cung cấp hàng hóa và dịch vụ như sau: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Nguyên liệu chế biến thực phẩm, thuốc thú y và vacxin cho heo, gà, và dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho Công ty.

Thời gian dự kiến mời thầu: Theo danh mục đính kèm hoặc theo dõi mục "Đấu Thầu" tại trang website: www.sagrifood.com.vn

Yêu cầu: Các nhà thầu theo dõi mục "Đấu Thầu" tại trang website: www.sagrifood.com.vn để nắm bắt kịp thời thông tin

Hình thức mời thầu: Báo giá cạnh tranh thông qua website và địa chỉ mail Công ty.

Tải danh sách gói thầu