Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 – CTCP (Cienco4) dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu vào quý III/2016 thông qua sự tư vấn của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS).
Cienco 4 là 1 trong những doanh nghiệp lớn trong ngành giao thông

Cienco 4 là 1 trong những doanh nghiệp lớn trong ngành giao thông

Ngoài ra, Cienco 4 cũng có kế hoạch tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng để phục vụ công tác đầu tư.

Cienco4 đã cùng với Tổng công ty Tecco thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TECCO – CIENCO4 nhằm khai thác các thế mạnh các quỹ đất của Cienco4 hiện có ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Vinh, Hà Nội.

Doanh nghiệp này cũng có chủ trương liên danh; liên kết với các doanh nghiệp Nhật Bản, Thái Lan đầu tư bất động sản; hạ tầng Khu công nghiệp có tiềm năng...

Trong năm 2015, Cienco 4 trả cổ tức 12%/năm và Tổng công ty có kế hoạch ứng trước cổ tức quý I năm 2016 4% và dự kiến năm 2016 Tổng công ty sẽ trả cổ tức là 18%/năm.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2016, Cienco4 dự kiến đạt 8.000 tỷ đồng giá trị sản lượng, 7.000 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - gần gấp đôi mức lợi nhuận trước thuế năm 2015.

Tổng công ty cũng tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án theo hình thức hợp đồng BOT với tổng giá trị sản lượng thực hiện đầu tư trên 1.882 tỷ đồng.

Theo Đầu tư