(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư tại phường Đông Tân, TP. Thanh Hóa. Dự án sẽ được đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trong thời gian tới.
Phối cảnh minh họa Dự án Khu dân cư tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa sẽ được bán đấu giá quyền sử dụng đất thời gian tới (ảnh internet)

Phối cảnh minh họa Dự án Khu dân cư tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa sẽ được bán đấu giá quyền sử dụng đất thời gian tới (ảnh internet)

Theo tỉnh Thanh Hóa, Dự án được đầu tư xây dựng khu dân cư tạo quỹ đất để phát triển nhà ở cho người dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa TP. Thanh Hóa; đồng thời, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Quy mô xây dựng Dự án gồm xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề cho 100 lô đất, từ A1 đến A22, từ B1 đến B22, từ C1 đến C46, từ D1 đến D10. Quy mô dân số của Khu dân cư khoảng 500 người.

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 8.163 m2 tại phường Đông Tân, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước toàn bộ 100 căn nhà ở liền kề theo thiết kế đô thị và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Nhà đầu tư được quyền khai thác, kinh doanh, chuyển nhượng các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng gắn liền với các lô đất ở, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Vốn đầu tư sơ bộ của Dự án là khoảng 222,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án là 50 năm; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài.

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu dân cư tại phường Đông Tân sẽ thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất của dự án; chỉ được triển khai thi công xây dựng sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư sẽ được thực hiện khai thác, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai, các quy định có liên quan khác và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã được duyệt.