(BĐT) - Công ty CP Cảng Đồng Nai vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với kết quả doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 233,5 tỷ đồng. Chi phí giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp tăng trưởng 16% lên 77,8 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh đó, tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10% giúp lợi nhuận trước thuế quý I/2022 của Cảng Đồng Nai tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 50 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản của Công ty CP Cảng Đồng Nai đạt 1.208 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 38%. Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được Cảng Đồng Nai công bố, năm 2022, Công ty dự kiến đạt 940 tỷ đồng doanh thu và 210 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.