(BĐT) - Nhằm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) sau khi tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị rà soát, hoàn thiện Dự thảo Luật PPP vào hai ngày 26 - 27/12/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hội nghị có sự tham gia của cán bộ chuyên trách về PPP của nhiều bộ, ngành, địa phương, đóng góp ý kiến cho từng chương, điều của Dự thảo Luật, trong đó có tập trung vào những nội dung lớn, vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Dự thảo Luật PPP bản trình Quốc hội tại kỳ họp vừa qua có 12 chương, 102 điều. Tại Kỳ họp, các đại biểu Quốc hội thống nhất cao tính cần thiết, cấp thiết ban hành Luật PPP. Một số nội dung còn ý kiến khác nhau, lãnh đạo Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục lấy ý kiến, hoàn thiện Dự thảo, báo cáo Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 9.