(BĐT) - UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa có thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Xây dựng Khu nhà ở thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Diện tích khu đất đấu giá là 52.346,7m2 (trong đó diện tích đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất là 20.111,4m2).
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Diện tích đất đấu giá được chia làm 211 lô đất ở, tại Vị trí 2, khu vực 2, đất ở nông thôn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Tổng giá khởi điểm của 211 lô đất là 70 tỷ đồng.

Giá khởi điểm trên không bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng của khu đất; nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo dự án đầu tư được phê duyệt; quyết toán Dự án hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các thủ tục để thực hiện ghi thu tiền sử dụng đất; ghi chi chi phí đầu tư hạ tầng của Dự án; lập báo cáo quyết toán tiền sử dụng đất của Dự án trình Sở Tài chính thẩm định.

Sau khi hoàn thành xong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ khu đất, nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm bàn giao cho địa phương quản lý đất cây xanh - vườn hoa, đất thể dục thể thao, đất bãi đỗ xe, đất công trình công cộng, đất rãnh thoát nước, đất giao thông theo quy định.