Bạc Liêu: Đấu giá đất Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long (cũ)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam và UBND huyện Phước Long đang phối hợp tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long (cũ).

Theo thông báo đấu giá, khu đất Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long (cũ) được quy hoạch để thực hiện Dự án Xây dựng nhà ở và trung tâm thương mại thị trấn Phước Long, tổng diện tích khu đất 9.256,39 m2.

Trong đó, diện tích đấu giá 4.480,79 m2 (gồm 2.822,62 m2 đất ở tại đô thị và 1.658,17 m2 đất thương mại dịch vụ); đất công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (không đất giá) có diện tích 4.775,6 m2 (285,16 m2 đất cây xanh và 4.490,44 m2 đất giao thông) theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 3/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện Phước Long về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Xây dựng nhà ở và trung tâm thương mại thị trấn Phước Long.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 64,394 tỷ đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không giới hạn số vòng đấu giá, cuộc đấu giá chỉ kết thúc khi không còn ai yêu cầu trả giá tiếp.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 29/3 - 18/4/2023. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 21/4/2023.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư