(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất & CCN huyện Yên Dũng đang phối hợp bán đấu giá quyền sử dụng 46 lô đất ở tại xã Nội Hoàng, xã Tiến Dũng và thị trấn Nham Biền, tỉnh Bắc Giang. Tổng giá khởi điểm bán đấu giá là 48,120 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

46 lô đất tại xã Nội Hoàng, xã Tiến Dũng và thị trấn Nham Biền, tỉnh Bắc Giang có tổng diện tích 4.861,63 m².

Khu vực đấu giá bao gồm: 5 lô tại hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Tiên phong và khu đất ở và kinh doanh dịch vụ xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; tổng diện tích 424,7 m2, giá khởi điểm từ 25.000.000 đ/m2 – 30.000.000 đ/m2.

21 lô tại hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn huyện, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tổng diện tích 2.370, 7m2, giá khởi điểm từ 3.500.000đ/m2 – 5.500.000đ/m2.

20 lô tại hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Nham Sơn (nay là tổ dân phố Kem, thị trấn Nham Biền), huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tổng diện tích 2.066,23 m2, giá khởi điểm từ 10.000.000đ/m2 - 18.000.000đ/m2.

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, không thuộc các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Cuộc đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp một vòng duy nhất tại cuộc đấu giá đối với toàn bộ các lô đất theo phương thức trả giá lên.

Bước giá là 1% giá khởi điểm của lô đất. Áp dụng trong trường hợp một lô đất có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau tự nguyện đấu giá tiếp.

Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 8/1/2022 tại Hội trường Trung tâm văn hóa huyện Yên Dũng, Khu đô thị mới tổ dân phố 2, 3 thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.