(BĐT) - Số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong tháng 11/2019 đạt mức cao, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là thông tin được Tổng cục Thống kê nhấn mạnh trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội công bố cuối tuần qua.
Nhiều lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2019 tăng như: công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn… Ảnh: Lê Tiên

Nhiều lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2019 tăng như: công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn… Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, trong tháng 11/2019, cả nước có 12.265 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 139,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 112,5 nghìn lao động; tăng 0,7% về số DN, giảm 2,5% về vốn đăng ký và tăng 18,9% về số lao động so với tháng 10/2019. Như vậy, vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 11,4 tỷ đồng.

Tính chung 11 tháng năm 2019, cả nước có 126,7 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.574,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.137,1 nghìn lao động; tăng 4,5% về số DN, tăng 27,5% về vốn đăng ký và tăng 11,8% về số lao động so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 11 tháng đạt 12,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 2.101,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 36,5 nghìn DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2019 là 3.675,7 nghìn tỷ đồng.

Một số lĩnh vực hoạt động có số DN thành lập mới tăng như: công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo…

Bên cạnh đó, 11 tháng còn có 36,9 nghìn DN quay trở lại hoạt động, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2018. Số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 27,8 nghìn DN; số DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 38,1 nghìn DN và 15.000 đang hoàn tất thủ tục giải thể…