Loại nhà thầu vì 20 ngàn đồng?

(BĐT) - Nhà thầu có sai lệch số học 20 ngàn đồng trong “Bảng giá chào cho các dịch vụ liên quan” so với “Bảng tổng hợp giá chào” đã bị loại và chủ đầu tư - Saigontourist đã chọn nhà thầu trúng thầu có giá dự thầu cao hơn gần 100 triệu đồng so với giá chào của nhà thầu bị loại.
Lý do Saigontourist loại nhà thầu được đưa ra trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và văn bản trả lời kiến nghị nhà thầu
Lý do Saigontourist loại nhà thầu được đưa ra trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và văn bản trả lời kiến nghị nhà thầu

Bị loại vì sai số 20 ngàn đồng

Chi nhánh Công ty Phần mềm quản lý doanh nghiệp tại TP.HCM (FAST) có tham gia mua hồ sơ thầu của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho gói thầu “Mua sắm thiết bị phần cứng và bản quyền phần mềm Microsoft cho văn phòng Tổng công ty Du lịch Sài Gòn và 03 đơn vị thành viên (CN Côn Đảo, KS Oscar và KS Đệ Nhất) vào ngày 1/3/2016. Gói thầu đã được mở vào ngày 16/3/2016 như đã quy định trong hồ sơ và FAST đã nhận được biên bản mở thầu ngay sau khi hoàn tất mở thầu.

Ngày 6/4/2016, FAST nhận được Thông báo số 328/TB-TCT (VB328) của Saigontourist về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên. Trong văn bản này, Saigontourist thông báo lựa chọn đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ Phúc Khang với giá trúng thầu là 979.712.000 đồng. FAST bị loại vì lý do không đáp ứng tại Mục 1, Khoản 1.2 Tiêu chí đánh giá về tính hợp lệ của Hồ sơ đề xuất (Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX): giá trị dịch vụ cài đặt trong bảng giá chào cho các dịch vụ liên quan khác so với giá trị dịch vụ cài đặt trong bảng tổng hợp giá chào”.

Sau khi cân nhắc, FAST đã có văn bản kiến nghị gửi Saigontourist về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này. FAST cho biết, giá chào của FAST là 880.154.000 đồng cho toàn bộ gói thầu, trong đó: giá trị của hàng hóa là 618.794.400 đồng và giá trị của dịch vụ liên quan là 261.360.000 đồng. “Trong bảng chi tiết của chào giá, phần giá trị của dịch vụ liên quan đã sai lỗi số học khi chỉ điền số 261.340.000 đồng cho dù phần đơn giá sau khi nhân lên vẫn đúng với số 261.360.000”.

Nhà thầu chỉ sai số học 20.000 đồng, không được bên mời thầu chấp nhận, dù sai số học này không làm khác biệt về hồ sơ chào giá cũng như không làm sai bản chất kỹ thuật. Trong khi đó, bên mời thầu cứ “hồn nhiên” sai số đến hơn 200 triệu đồng và nhà thầu phải chấp nhận!?
FAST cũng chỉ dẫn thêm: “Mục 4, Chương II về Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX có các tiêu chí để đánh giá HSĐX, có bước 6 xếp hạng nhà thầu có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch sẽ xét giá thấp nhất được xếp hạng cao nhất”. Do vậy, FAST kiến nghị Saigontourist xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này. “Giá của FAST thấp hơn giá của nhà thầu trúng thầu - Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ Phúc Khang tới 99.558.000 đồng, tương đương 11,3% giá trị chào thầu của FAST.

FAST khẳng định, sự sai sót của FAST là lỗi số học, không làm khác biệt về hồ sơ chào giá, không làm sai bản chất kỹ thuật cũng như giá trong chào giá và được phép hiệu chỉnh theo quy định của HSYC.

Bên mời thầu nhầm đến 200 triệu đồng?

Ngày 11/4/2016, Saigontourist đã có Văn bản số 343/TCT-VP (VB343) trả lời kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu của FAST. Theo đó, Saigontourist khẳng định, sau khi nhận được văn bản kiến nghị của FAST, Saigontourist đã xem xét và rà soát lại toàn bộ HSĐX của FAST một lần nữa theo đúng quy định. Từ đó, Saigontourist khẳng định: “Trích Điểm d, Khoản 2, Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX đối với HSYC chào hàng: Giá chào ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, ghi cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với bảng tổng hợp giá chào, không đề xuất các giá chào khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu. Đối chiếu đến HSĐX của FAST thì Saigontourist phát hiện giá trị dịch vụ cài đặt trong “Bảng giá chào cho các dịch vụ liên quan” khác so với giá dịch vụ cài đặt trong “Bảng tổng hợp giá chào”. Cụ thể là 261.340.000 đồng và 261.36.00 đồng”.

Đối chiếu VB343 của Saigontourist với tài liệu HSĐX của FAST, thay vì ghi “261.360.000 đồng” theo đúng như giá chào của FAST thì Saigontourist đã thể hiện thành “261.36.00 đồng”. Trao đổi với Báo Đấu thầu, đại diện FAST cho rằng, nhà thầu chỉ sai số học 20.000 đồng, không được bên mời thầu chấp nhận, dù sai số học này không làm khác biệt về hồ sơ chào giá cũng như không làm sai bản chất kỹ thuật. Trong khi đó, bên mời thầu cứ “hồn nhiên” sai số đến hơn 200 triệu đồng và nhà thầu phải chấp nhận!?

VB343 của Saigontourist cũng cho rằng, giấy phép đăng ký kinh doanh của FAST không đảm bảo ngành nghề hoạt động có khả năng cung cấp thiết bị như nội dung của HSYC. Cụ thể, FAST có cung cấp bản photo chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 03/7/2001. Tuy nhiên, trong giấy phép đăng ký kinh doanh thì ngành nghề đăng ký kinh doanh không có chức năng cung cấp thiết bị như nội dung HSYC và cũng không đính kèm hồ sơ chứng minh đã bổ sung ngành nghề khác với cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp. Vì vậy, Saigontourist đã xác nhận: “HSĐX của FAST không đáp ứng về tính hợp lệ và đầy đủ của HSĐX và không được xem xét tiếp về năng lực và kinh nghiệm”.

Phản ứng về xác nhận nêu trên, đại diện FAST khẳng định, những yêu cầu này hoàn toàn không được thể hiện trong HSYC. “Ban đầu trả lời lý do FAST bị loại là do sai số học trong chào giá với con số 20.000 đồng (lý do nêu trong VB328 - PV). Sau đó, lại nói FAST không đáp ứng về tính hợp lệ và đầy đủ của HSĐX (lý do nêu trong VB343 - PV). Điều này thể hiện sự thiếu thống nhất, thiếu chuẩn mực trong đánh giá HSĐX của bên mời thầu. Nếu như HSĐX của chúng tôi không hợp lệ, tại sao lại đánh giá ở bước đánh giá về giá và coi đó là nguyên nhân để loại chúng tôi? Chúng tôi chỉ quan tâm đến nguyên nhân mình bị loại như trong Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mà Saigontourist công bố ban đầu và nhận thấy, rõ ràng lý do đưa ra hoàn toàn không thỏa đáng và không giúp tiết kiệm cho ngân sách” – đại diện FAST nhấn mạnh.

Văn Huyền