Đấu giá quyền sử dụng đất tại địa chỉ 01 D đường Ngô Thế Lân, phường Tây Lộc, thành phố Huế

Thông báo bán đấu giá nhà và đất tại địa chỉ 01 D đường Ngô Thế Lân, phường Tây Lộc, thành phố Huế

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá: 16:00 21/01/2016 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 468 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, TP Huế.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14:00 22/01/2016 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 468 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, TP Huế.

1. TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI THỬA ĐẤT SỐ 306, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 31; ĐỊA CHỈ: 01D ĐƯỜNG NGÔ THẾ LÂN, PHƯỜNG TÂY LỘC, THÀNH PHỐ HUẾ; DIỆN TÍCH ĐẤT: 104,7M2 (TRONG ĐÓ CÓ 2,4M2 ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI MƯƠNG NƯỚC); MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ, THỜI HẠN SỬ DỤNG LÂU DÀI; NHÀ Ở: DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 64,7M2, DIỆN TÍCH SÀN 138,7M2, SỐ TẦNG 02.

2. GIÁ KHỞI ĐIỂM: 1.781.074.000 ĐỒNG.

Trong đó: Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người có tài sản chịu trách nhiệm kê khai nộp; Lệ phí trước bạ đất và tài sản gắn liền với đất do người mua được tài sản nộp theo quy định hiện hành.

3. Tiền đặt trước: 260.000.000đồng.       

4. Phí tham gia đấu giá: 500.000đồng.

 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến trước 16 giờ  30 ngày 20/01/2016 tại số 01D đường Ngô Thế Lân, phường Tây Lộc, thành phố Huế.

6. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 ngày 21/01/2016 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ: 14 GIỜ 00 NGÀY 22/01/2016 TẠI HỘI TRƯỜNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đăng ký nộp đơn tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 468 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 054.3501567, Website: daugiatthue.com./.