Đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3 Đợt 3

Thông báo bán đấu giá 20 lô đất Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3 Đợt 3

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá         10:00 15/01/2016 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 468 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, TP Huế.

Thời gian tổ chức bán đấu giá      08:00 18/01/2016 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 468 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, TP Huế.

I. VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM, QUỸ ĐẤT BÁN ĐẤU GIÁ:                                                     

1. Tổng số lô: 20 lô đất tại Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3 - Đợt 3.

2. Diện tích quỹ đất: 3.253,00m2;

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài.

4. Thông số quy hoạch: Theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 05/10/2007 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Hương Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế, cụ thể như sau:

- Tầng cao nhà ở các hộ dân từ 2 - 4 tầng; cốt nền so với đường nội bộ là 0,45m, cao độ sàn tầng 2 là 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; độ vươn tối đa của ban công, ô văng là 1,2m;

- Chỉ giới xây dựng lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng là: ≤ 75%.

II. MỨC GIÁ TỐI THIỂU CỦA TỪNG LÔ THEO DANH SÁCH SAU: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2) Vị trí lô đất, loại đường Đơn giá (đ/m2)

Thành tiền

(đồng/lô)

1 C2.5 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m 3.500.000 560.000.000,0
2 C2.6 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m 3.500.000 560.000.000,0
3 C2.7 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m 3.500.000 560.000.000,0
4 C2.8 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m 3.500.000 560.000.000,0
5 C2.9 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m 3.500.000 560.000.000,0
6 C2.10 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m 3.500.000 560.000.000,0
7 C2.11 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m 3.500.000 560.000.000,0
8 C2.12 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m 3.500.000 560.000.000,0
9 C2.13 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m 3.500.000 560.000.000,0
10 C2.14 186,5 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 19,5 m và 19,5 m 3.800.000 708.700.000,0
11 C2.15 186,5 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 19,5 m và 13,5 m 3.800.000 708.700.000,0
12 C2.16 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m 3.500.000 560.000.000,0
13 C2.17 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m 3.500.000 560.000.000,0
14 C2.18 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m 3.500.000 560.000.000,0
15 C2.19 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m 3.500.000 560.000.000,0
16 C2.20 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m 3.500.000 560.000.000,0
17 C2.21 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m 3.500.000 560.000.000,0
18 C2.22 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m 3.500.000 560.000.000,0
19 C2.23 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m 3.500.000 560.000.000,0
20 C2.24 160,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m 3.500.000 560.000.000,0
TC 20 lô 3.253,0 11.497.400.000

 

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản, nhận hồ sơ và thu tiền đặt trước:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 10 giờ 00 ngày 15/01/2016 tại vị trí các lô đất theo thông báo bán đấu giá tài sản.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 10 giờ 00 ngày 15/01/2016 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Sở Tài nguyên và Môi Trường, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30’ ngày 12/01/2016 đến 10 giờ 00 ngày 15/01/2016 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, lô 468 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế

4. Mức thu tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của mỗi lô đất (Khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế).

5. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng

6. Bước giá (mức chênh lệch cho từng vòng đấu): 20.000.000 đồng

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

1. THỜI GIAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: VÀO LÚC 08 GIỜ 00 PHÚT NGÀY 18/01/2016

2. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, LÔ 468 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH, PHƯỜNG AN HOÀ, THÀNH PHỐ HUẾ.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên, liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: lô 468 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, TP Huế, điện thoại: 054.3501567 –  054.3548336 – 0914077765, Website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: 24 Lê Lợi - thành phố Huế, điện thoại: 054.3898924 - 054.3898925; Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn ./.