Đấu giá cổ phần Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thủy lợi tỉnh Điện Biên

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thủy lợi Tỉnh Điện Biên

 

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thủy lợi tỉnh Điện Biên

- Địa chỉ: Khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

- Ngành nghề kinh doanh: Vận hành hệ thống tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; Cung cấp nước cho dân sinh và các ngành nghề kinh tế khác; Xây dựng dân dụng, công nghiệp; xây dựng giao thông thủy lợi, thủy điện vừa và nhỏ; ...

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 16.664.320.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.561.822 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.561.822 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 30/11/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 18/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h30 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/12/2015

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 25/12/2015

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 26/12/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/01/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/12/2015 đến ngày 04/01/2016