Gia Lai ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016

(BĐT) - UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 825/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Tỉnh năm 2016, kèm theo điều chỉnh, bổ sung một số khu vực đấu giá vào kế hoạch trên.
Gia Lai ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016. Ảnh Internet
Gia Lai ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016. Ảnh Internet

Theo đó, trong năm 2016 Gia Lai sẽ có 13 khu vực mỏ được đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Trong đó, có 5 mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường, 1 mỏ đá granit làm vật liệu xây dựng, 6 mỏ cát xây dựng và 1 mỏ đất cấp phối. Các khu vực mỏ đưa ra đấu giá đều phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản giai đoạn 2010 - 2020 của tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh Gia Lai cũng điều chỉnh 1 mỏ đá bazan xây dựng tại xã Chư Á, TP. Pleiku đã được UBND Tỉnh phê duyệt Danh mục khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2012 - 2015 vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, khu vực mỏ được đưa ra đấu giá và thông tin cơ bản về địa chất, khoáng sản, tài liệu đã điều tra, đánh giá về khoáng sản, điều kiện khai thác, hiện trạng kết cấu hạ tầng khu vực đấu giá quyền khai thác được công bố công khai. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện công khai, minh bạch, liên tục, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính… có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung liên quan; các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải thực hiện mọi thủ tục liên quan theo yêu cầu của phiên đấu giá. Qua quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố phải báo cáo để UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

Q.Vinh - Q.Mai