Xuất khẩu dệt may đạt gần 6,8 tỷ USD sau 4 tháng

(BĐT) - Theo Bộ Công Thương, đến nay, nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đủ đơn hàng xuất khẩu đến quý II, thậm chí một số doanh nghiệp đã lên kín lịch sản xuất đến cuối năm. 

Bộ Công Thương cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 6,82 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2015. Riêng trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu của ngành ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 4/2016, sản lượng vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 31,6 triệu m2, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2015; vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 59,5 triệu m2, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2015...              

T.H