Nhiều bộ, ngành vẫn chưa áp dụng đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Năm 2016 là năm đầu tiên phải thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình. Trước đó, đã có nhiều khuyến khích trong việc thí điểm áp dụng cách thức này, tuy  nhiên trong năm vừa qua, nhiều bộ, ngành, địa phương chưa có gói thầu nào áp dụng đấu thầu qua mạng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Khoản 2 Điều 37 Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (TT07) thì năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các tập đoàn, tổng công ty, các bộ, ngành và địa phương phải thực hiện đấu thầu qua mạng một số gói thầu nhất định theo các chỉ tiêu đã đặt ra.

Tuy nhiên, theo Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015 của các bộ, ngành trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thì tại rất nhiều bộ, ngành, đơn vị, việc lựa chọn nhà thầu qua mạng vẫn chưa được triển khai, áp dụng với rất nhiều lý do.

Năm 2015, các bộ: Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Quốc phòng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường... chưa triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng
Cụ thể, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông quân đội Việt Nam… đều khẳng định trong báo cáo công tác đấu thầu năm 2015 là chưa triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng.

Theo Tập đoàn Viễn thông quân đội Việt Nam, tại thời điểm hiện tại, đấu thầu qua mạng có hiệu quả nhất với những gói thầu đơn giản, có chỉ tiêu chất lượng hàng hóa đã được chuẩn hóa. Trong khi đó, hầu hết các gói thầu tại Tập đoàn này là những gói thầu lớn, mua sắm thiết bị, hàng hóa có công nghệ phức tạp nên Tập đoàn này chưa có điều kiện áp dụng đấu thầu qua mạng (năm 2015, Tập đoàn này có hơn 22% gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh).

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cho biết, thời gian qua, Tập đoàn đã phát hành văn bản khuyến khích các công ty thành viên, ban quản lý dự án của Tập đoàn thực hiện thí điểm chương trình đấu thầu qua mạng. Tuy nhiên, do mới triển khai nên các đơn vị còn lúng túng và chưa triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2015 được. Tập đoàn này sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện đấu thầu qua mạng trong năm 2016 theo TT07.

Bộ Ngoại giao cho biết, các gói thầu do Bộ này thực hiện chủ yếu thuộc nhóm C, có giá trị không lớn, yêu cầu kỹ thuật chưa ở mức độ cao nên chưa thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Riêng Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP lại cho rằng, do hạn chế là hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nên trong năm 2015, việc lựa chọn nhà thầu qua mạng chưa được thực hiện trong toàn bộ hệ thống các đơn vị thuộc Tổng công ty này.

Còn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, trong năm 2015, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tổ chức đấu thầu qua mạng cho 9 gói thầu mua sắm hàng hóa với tỷ lệ tiết kiệm đạt 16,6%. Tuy công tác đấu thầu qua mạng đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn chưa được các đơn vị trong ngành triển khai một cách tích cực. Tập đoàn này khẳng định, trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ có các giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư và các gói thầu mua sắm thường xuyên.

Bích Thảo

Tin liên quan