Đào tạo đấu thầu qua mạng cho bên mời thầu sử dụng vốn WB

(BĐT) - Ban quản lý dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ theo hình thức đối tác công tư (PPP) vừa phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Chương trình đào tạo đấu thầu qua mạng dành cho bên mời thầu sử dụng vốn WB. 
Đào tạo đấu thầu qua mạng cho bên mời thầu sử dụng vốn WB. Ảnh minh họa
Đào tạo đấu thầu qua mạng cho bên mời thầu sử dụng vốn WB. Ảnh minh họa

Tham dự buổi tập huấn có 50 học viên đại diện cho bên mời thầu của 9 dự án sử dụng vốn WB.

Ông Nguyễn Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ nhấn mạnh: “Mục tiêu của công tác đấu thầu là hướng tới cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả; khi xây dựng e-GP chúng tôi mong muốn sự cạnh tranh sẽ cạnh tranh hơn, công bằng sẽ công bằng hơn, minh bạch sẽ minh bạch hơn và hiệu quả sẽ hiệu quả hơn”.

Theo ông Phạm Thy Hùng thuộc Ban quản lý dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ, hiện việc thực hiện đấu thầu qua mạng đã có khung pháp lý, chính sách  hoàn thiện. Công tác đấu thầu trong thời gian tới sẽ hướng đến tăng cường hơn ở khâu hậu kiểm và giám sát. Với vai trò và những tính năng “ưu việt” hơn đấu thầu truyền thống thì e-GP được kỳ vọng sẽ giúp công tác đấu thầu minh bạch hơn nữa ở khâu hậu kiểm và giám sát này.              

Chuyên đề