Ngân hàng Phát triển: Ưu tiên hàng nội khi duyệt HSMT

(BĐT) - Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2010 đến nay, trong các gói thầu thuộc sự quản lý của VDB không có gói thầu nào áp dụng đấu thầu quốc tế.

Tất cả các gói thầu VDB quyết định đầu tư đều do nhà thầu trong nước thực hiện. Trong đó, đa số hàng hóa, thiết bị chủ yếu đều sử dụng hàng hóa trong nước sản xuất, chỉ sử dụng một số chủng loại hàng hóa có yêu cầu kỹ thuật đặc thù của các nhà sản xuất khác được phân phối trong nước.

Cụ thể, trong thời gian nêu trên, VDB thực hiện tổng số 22 gói thầu có sử dụng vật tư, hàng hóa được nhập khẩu, tất cả đều thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa, không có gói thầu nào sử dụng vật tư, hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực xây lắp, EPC/hỗn hợp. Tổng giá gói thầu là 447.661 triệu đồng, trong đó, tổng giá trị vật tư, hàng hóa nhập khẩu là 357.753 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 79,92%.

VDB cho biết, trong quá trình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, VDB luôn quán triệt việc phân chia gói thầu bảo đảm quy mô hợp lý, phù hợp với điều kiện năng lực của nhà thầu trong nước; việc thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đều chú trọng việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước.            

Lê Xuân

Tin liên quan