(BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ GTVT.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và bố trí vốn trả nợ các dự án BT, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thống nhất phương án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020, trong đó làm rõ 3 nội dung. Theo đó, một là dự kiến phân bổ 15.000 tỷ đồng (phần còn lại 70.000 tỷ đồng vốn TPCP đã được Quốc hội thông qua), lưu ý bổ sung kinh phí nâng cấp đoạn Quản Lộ - Phụng Hiệp để bảo đảm giao thông cho khu vực ĐBSCL. Hai là, dự kiến sử dụng nguồn dự phòng 10% của Bộ GTVT để thực hiện 27 dự án sử dụng vốn NSNN đang thực hiện dở dang. Ba là, bổ sung vốn đối ứng ODA, vốn trả nợ các dự án BT và phần còn thiếu cho các dự án vốn NSNN đang thực hiện dở dang để bảo đảm hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật.