(BĐT) - Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, năm 2018, Công ty dự kiến tiêu thụ 4 triệu tấn sản phẩm. 
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong đó có 3,3 triệu tấn xi măng (tăng 6,5% so với 2017) và 700 nghìn tấn clinker (giảm 18,6% so với 2017).

Về kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ, dự kiến tổng doanh thu đạt 3.406 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 118 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số đạt được trong năm 2017 là 8,8 tỷ đồng. Công ty sẽ không trả cổ tức năm 2017.