(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ký ban hành Quyết định về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngành KH&ĐT.
Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV ngành Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung tư vấn vào 6 lĩnh vực. Ảnh: Internet

Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV ngành Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung tư vấn vào 6 lĩnh vực. Ảnh: Internet

Theo đó, mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV ngành KH&ĐT sẽ tập trung tư vấn vào 6 lĩnh vực, bao gồm: thành lập và vận hành doanh nghiệp (DN); quản trị và phát triển DN; chuyển đổi số cho DN; đầu tư; đấu thầu và tiếp cận tài chính.

Để xây dựng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp ngành KH&ĐT, Quyết định nêu rõ các tiêu chí để cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành KH&ĐT được công nhận.

Đối với cá nhân tư vấn là công dân Việt Nam ngoài yêu cầu về sức khỏe tốt, có đầy đủ hành vi dân sự; có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực hành nghề tư vấn. Đồng thời, các cá nhân này phải đáp ứng đồng thời có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong lĩnh vực thực hiện tư vấn hoặc có chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực tư vấn; ít nhất 1 năm kinh nghiệm; đã hoặc đang thực hiện tối thiểu 1 hợp đồng tư vấn thuộc một trong các lĩnh vực quy định trong thời gian 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên…

Cá nhân tư vấn là lao động người nước ngoài, ngoài việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định nêu trên còn phải đáp ứng các quy định của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đối với tổ chức tư vấn là tổ chức thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; không đang trong tình trạng tạm ngừng hoạt động, giải thể; thực hiện hoạt động tư vấn cho DN về một trong các lĩnh vực theo quy định và phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí: có tối thiểu 2 cá nhân tư vấn về một hoặc một số lĩnh vực quy định; đang làm việc liên tục, toàn thời gian từ 12 tháng trở lên cho tổ chức tư vấn tính đến thời điểm tổ chức tư vấn đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên...

Quyết định cũng nêu rõ quy trình đăng ký công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành KH&ĐT cũng như quyền lợi và nghĩa vụ để trở thành đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp.