(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình (BQLDA GT Thái Bình) vừa lựa chọn Công ty TNHH Xây dựng Đông Bắc (Công ty Đông Bắc) là nhà thầu trúng Gói thầu Xây lắp công trình (bao gồm cả hạng mục chung).
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình tuyến Đường tỉnh 455 (đường 216 cũ) đoạn từ đường Thái Bình - Hà Nam đến đường vào UBND xã Tây Đô, huyện Hưng Hà. Giá trúng thầu là 50.169 triệu đồng (giá gói thầu 50.260 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,18%). Thời gian thực hiện hợp đồng của nhà thầu trúng thầu là 565 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Thái Bình và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Trong vòng hơn 3 năm qua, Công ty Đông Bắc được công khai trúng 5 gói thầu, trong đó 2 gói thầu có quy mô lớn nhất do BQLDA GT Thái Bình mời thầu.