(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, trong tháng 11/2016, đã thực hiện ký kết 2 Hiệp định vay với tổng trị giá là 244,42 triệu USD. Lũy kế 11 tháng năm 2016, đã có 34 hiệp định vay nước ngoài được ký kết với tổng số vốn vay là 5.138,95 triệu USD.
Vốn ODA ký kết 11 tháng đạt hơn 5,1 tỷ USD

Về công tác giải ngân, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài tháng 11/2016 đạt khoảng 162,4 triệu USD (khoảng 3.573 tỷ đồng), lũy kế đến 18/11/2016, tổng lượng giải ngân đạt 3.079 triệu USD (đạt 66% so với kế hoạch cả năm là 4.700 triệu USD).

Trong tháng 11, Việt Nam cũng đã thực hiện nghĩa vụ trả nợ với tổng giá trị hơn 50,406 triệu USD tương đương với 1.109,104 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 9,622 triệu USD tương đương với 211,719 tỷ đồng. Luỹ kế đến hết tháng 11/2016, tổng trị giá trả nợ là hơn 1,46 tỷ USD tương đương với 32.093 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 560,854 triệu USD tương đương hơn 12.274 tỷ đồng.