#vốn vay nước ngoài
7 tháng đầu năm 2020, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay
ưu đãi nước ngoài khoảng 1.175 triệu USD, đạt 25% kế hoạch cả năm. Ảnh: Minh
Dũng

Đã ký hiệp định vay vốn nước ngoài 885 triệu USD

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, tính đến 23/7/2020, Chính phủ đã ký kết 7 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá khoảng 885 triệu USD với các nhà tài trợ Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc và Ngân hàng Thế giới.
5 tháng đầu năm 2019, giải ngân vốn vay nước ngoài cho đầu tư phát triển theo niên độ ngân sách năm 2019 mới đạt 61,3 triệu USD, bằng 6,2% kế hoạch cả năm. Ảnh: Lê Tiên

Gỡ “nút thắt” giải ngân vốn vay nước ngoài

(BĐT) - Những năm gần đây, giải ngân vốn vay nước ngoài liên tục chậm trễ, số vốn đã cam kết chưa giải ngân còn rất lớn. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, sử dụng vốn vay không hiệu quả có thể gây ra nhiều hệ lụy, gánh nặng cho tương lai.
Vốn ODA ký kết 11 tháng đạt hơn 5,1 tỷ USD

Vốn ODA ký kết 11 tháng đạt hơn 5,1 tỷ USD

(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, trong tháng 11/2016, đã thực hiện ký kết 2 Hiệp định vay với tổng trị giá là 244,42 triệu USD. Lũy kế 11 tháng năm 2016, đã có 34 hiệp định vay nước ngoài được ký kết với tổng số vốn vay là 5.138,95 triệu USD.