(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, Chính phủ đã ký kết 9 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá khoảng 957 triệu USD.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong tháng 9 năm 2020 (tính đến 29/9/2020), thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 136,9 triệu USD, trong đó cấp phát khoảng 85,8 triệu USD, cho vay lại khoảng 51,1 triệu USD. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 (từ 1/1 - 29/9/2020), rút vốn nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.412 triệu USD (tương đương khoảng 32.721 tỷ đồng, đạt khoảng 30,5% kế hoạch cả năm), trong đó cấp phát khoảng 940 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 473 triệu USD.

Về thực hiện nghĩa vụ trả nợ, trả nợ của Chính phủ trong tháng 9/2020 (tính đến 29/9) khoảng 18.633 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 10.154 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 8.479 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 241.375 tỷ đồng (tương đương với 65,8% kế hoạch cả năm), trong đó trả nợ trong nước khoảng 180.950 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 60.425 tỷ đồng.