(BĐT) - Ngày 21/9 tới, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 29/9/2020.

Với 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinatex sẽ chi khoảng 250 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Năm 2019, Vinatex ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 765,5 tỷ đồng và 716,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2019 còn 739 tỷ đồng.

Năm 2020, Vinatex đặt mục tiêu doanh thu 14.640,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 381,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 27% và 50% so với thực hiện năm 2019.

Trong đó, 6 tháng đầu năm nay, Vinatex ghi nhận doanh thu 7.043 tỷ đồng, giảm 24,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 285,2 tỷ đồng, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái.