Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel - Viettel Global (UPCoM: VGI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II. Doanh thu thuần đạt 4.074 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Công ty cho biết nhờ tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là viễn thông, tăng ARPU (doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao), giảm bớt các hoạt động mua bán thiết bị có tỷ suất lợi nhuận thấp nên giá vốn giảm. Điều này giúp cho lãi gộp tăng hơn 200 tỷ lên 1.487 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng lên mức kỷ lục 36,5%.

Ngoài ra, Viettel Global lý giải do chú trọng tối ưu hoá dòng tiền, nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, kết hợp với diễn biến tỷ giá tích cực nên lãi thuần từ hoạt động tài chính đạt 447 tỷ đồng.

Tổng hợp các yếu tố trên, lợi nhuận trước thuế quý II của Viettel Global tăng lên mức kỷ lục 1.092 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 7.900 tỷ đồng, với lãi gộp tăng từ 2.119 tỷ lên 2.809 tỷ đồng. Con số này có được chủ yếu nhờ thị trường Myanmar đã đi vào hoạt động được gần 1 năm và tăng trưởng mạnh từ thị trường Campuchia. Lợi nhuận từ công ty liên kết đạt 112 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 412 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế  đạt 1.257 tỷ đồng cũng là mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 711 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ so với cùng kỳ.

Theo NDH