(BĐT) - Ngày 20/4, tại TP.HCM, Công ty CP Hàng không Vietjet đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ông Lưu Đức Khánh, Giám đốc điều hành VietJet cho biết, doanh thu năm 2016 của Công ty đạt 27.499 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.496 tỷ đồng. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 9.586 đồng.

Đại hội của Vietjet Air đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận với mức bình quân 118,71%. Vietjet cũng đặt mục tiêu doanh thu 42.018 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.395 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2017 lên tới 50%, trong đó tối đa 30% bằng tiền mặt.