Dù số phiên đấu giá qua HNX giảm 2 phiên, tổng số cổ phần đưa ra đấu giá giảm 8 lần, và tổng giá trị cổ phần bán được giảm 2,9 lần, nhưng tỷ lệ đấu giá thành công 10 tháng năm 2019 đạt 79%, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2018.
Hoạt động bán đấu giá diễn ra tại HNX. Ảnh: D.M.

Hoạt động bán đấu giá diễn ra tại HNX. Ảnh: D.M.

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 10/2019, tại HNX diễn ra 3 phiên bán đấu giá thoái vốn nhà nước tại các công ty: Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar), Công ty CP Phong điện Thuận Bình. Kết quả cả 3 phiên đấu giá trong tháng 10 đều bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán, thu về cho Nhà nước hơn 189 tỷ đồng.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong 3 phiên này đạt hơn 8,9 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 17,9 triệu cổ phần, gấp hơn 2 lần số cổ phần chào bán. Tổng số cổ phần trúng giá của 3 phiên đạt 8,9 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Đáng chú ý, giá trúng giá của 2/3 phiên đấu giá tăng từ 10 - 20% so với giá khởi điểm. Tổng số tiền thu được đạt hơn 189 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 99,4 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt hơn 13,8 tỷ đồng.

Như vậy, qua 10 tháng đầu năm, HNX đã tổ chức 29 phiên đấu giá, trong đó có 25 phiên thoái vốn, 2 phiên IPO và 2 phiên phát hành ra công chúng. So với cùng kỳ năm 2018, dù số phiên đấu giá qua HNX giảm 2 phiên, tổng số cổ phần đưa ra đấu giá giảm 8 lần, số cổ phần trúng giá giảm 4,3 lần, tổng giá trị cổ phần bán được giảm 2,9 lần, nhưng tỷ lệ đấu giá thành công 10 tháng năm 2019 đạt 79%, tăng 36% so với cùng kỳ.

Trong tháng 11, theo kế hoạch trên HNX chỉ tổ chức 1 phiên bán đấu giá của Công ty CP Xuất nhập khẩu Haneco./.

Theo Thời Báo Tài Chính