(BĐT) - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng BT, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2019.
Loại hợp đồng BT được áp dụng nhiều ở các địa phương, với 125 dự án trên tổng số 192 dự án PPP. Ảnh: Nhã Chi

Loại hợp đồng BT được áp dụng nhiều ở các địa phương, với 125 dự án trên tổng số 192 dự án PPP. Ảnh: Nhã Chi

Để sớm khắc phục khoảng trống pháp lý trong đầu tư theo hình thức BT, Thường trực Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh lại Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT. Dự thảo Nghị quyết tập trung xử lý chuyển tiếp đối với các dự án đã ký Hợp đồng BT trước ngày 1/1/2018, không hồi tố nhưng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng chỉ đạo của Chính phủ để hợp thức hóa sai phạm trong đầu tư dự án BT (nếu có).

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương đã ký kết, thực hiện tổng cộng 289 dự án PPP với tổng vốn đầu tư 1.293.674 tỷ đồng. Trong đó có 140 dự án BT (chiếm 48,4%) với tổng vốn đầu tư là 145.322 tỷ đồng. Hình thức hợp dồng BT được áp dụng nhiều ở các địa phương, với 125 dự án trên tổng số 192 dự án PPP của địa phương.

Một số địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiều dự án BT lớn là Hà Nội với 17 hợp đồng dự án BT đã ký kết, tổng vốn đầu tư 37.934 tỷ đồng Bắc Ninh đã ký kết 36 hợp đồng dự án PPP (trong đó có 35 dự án BT và 1 dự án BOT) với tổng vốn đầu tư khoảng 12.300 tỷ đồng; Khánh Hòa đã ký kết, thực hiện 12 dự án BT với tổng vốn đầu tư là 7.311 tỷ đồng...