(BĐT) - Khóa đào tạo đầu tiên với chủ đề: “Những vấn đề căn bản trong chuyển đổi số doanh nghiệp” thuộc Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 15/4, tại Hà Nội.
Tham gia khóa đào tạo đầu tiên về chuyển đổi số có đại diện của gần 100 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại, dịch vụ

Tham gia khóa đào tạo đầu tiên về chuyển đổi số có đại diện của gần 100 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại, dịch vụ

Khóa đào tạo nhằm chia sẻ kiến thức, nâng cao nhận thức và năng lực triển khai CĐS cho doanh nghiệp (DN) trên cơ sở tìm hiểu lộ trình, các mô hình CĐS và những câu chuyện thành công, tham khảo và chọn lựa mô hình CĐS cho DN của mình.

Tham gia khóa đào tạo có đại diện của gần 100 DN thuộc lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại, dịch vụ. Đây là lĩnh vực có nhu cầu CĐS cao, nhanh chóng đo lường hiệu quả khi CĐS.

Chương trình CĐS do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp thực hiện. Ngày 7/1/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025”, cùng sự hỗ trợ bởi Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) triển khai thực hiện.

Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2025 có 100% DN được nâng cao nhận thức về CĐS; tối thiểu 100.000 DN được hỗ trợ kỹ thuật về CĐS; tối thiểu 100 DN được hỗ trợ là mô CĐS điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng; thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy CĐS cho DN, hỗ trợ phát triển các nền tảng số.

Chương trình đã triển khai một số hoạt động như nâng cao nhận thức, tư vấn trực tiếp, kết nối giải pháp cho hơn 1.000 DN; bước đầu hình thành mạng lưới chuyên gia CĐS…