(BĐT) - Trong tháng 3/2019, cả nước có 12.472 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, đưa con số DN thành lập mới trong quý I/2019 lên 28.451 DN.
Tổng số vốn đăng ký mới của doanh nghiệp trong quý I/2019 là 1.098 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Tổng số vốn đăng ký mới của doanh nghiệp trong quý I/2019 là 1.098 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

12.472 DN thành lập mới trong tháng 3 có tổng số vốn đăng ký là 128,1 nghìn tỷ đồng, tăng 111,4% về số DN và tăng 33,1% về số vốn đăng ký so với tháng 1/2019. Vốn đăng ký bình quân một DN đạt 10,3 tỷ đồng, giảm 37%; tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 153,7 nghìn người, tăng 174,1%. Đặc biệt, trong tháng, cả nước còn có 4.877 DN quay trở lại hoạt động, tăng 179,2% so với tháng 2/2019.

Tính chung quý I, cả nước có 28.451 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 375,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% về số DN và tăng 34,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 26,9%. Tổng số vốn mà DN đăng ký thành lập mới và đăng ký tăng thêm là 1.098 nghìn tỷ đồng. Trong quý có 15.050 DN quay trở lại hoạt động, tăng 78,1% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong quý I/2019 lên hơn 43.500 DN.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong quý I/2019, hầu hết các lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó DN thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tăng 15,4%; DN xây dựng tăng 5,6%; DN công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,7%...

Phân theo vùng, hầu hết các vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018.