(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 915B, tỉnh Trà Vinh. Tổng kinh phí đầu tư 653,405 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương.
Dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 915B, tỉnh Trà Vinh có tổng kinh phí đầu tư 653,405 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 915B, tỉnh Trà Vinh có tổng kinh phí đầu tư 653,405 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án đang trong thời gian chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 28 Thi công xây đoạn 1 từ đầu công trình đến Km24+280 (dự toán 331,929 tỷ đồng thông qua đấu thầu rộng rãi, qua mạng, dự kiến mở thầu ngày 30/11/2021.

Bên mời thầu cho biết, cùng trong quý IV/2021, Dự án cũng hoàn tất chọn nhà thầu cho các gói thầu: di dời hạ tầng kỹ thuật; tư vấn giám sát; bảo hiểm thông qua chào hàng cạnh tranh hoặc chỉ định thầu.