• Trà Vinh: 653 tỷ đồng đầu tư xây dựng Đường tỉnh 915B

    23/11/2021 07:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 915B, tỉnh Trà Vinh. Tổng kinh phí đầu tư 653,405 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương.

chuyên đề

Kết nối đầu tư