(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Đà Nẵng đang rà soát thủ tục, báo cáo và xin ý kiến Bộ TN&MT về các thủ tục liên quan đến đất đai tại Dự án Khu dân cư Xuân Thiều. Hiện dự án này chưa đủ điều kiện để được chuyển nhượng do giao đất sai quy định.

Ngày 3/4, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng cho biết, Sở đang tổng hợp các nội dung để báo cáo UBND TP. Đà Nẵng xem xét, nhằm có văn bản báo cáo, xin ý kiến, hướng dẫn của Bộ TN&MT về hướng xử lý đối với Dự án Khu dân cư Xuân Thiều do Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hùng Khang (địa chỉ tại 35 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu)... làm chủ đầu tư. Hiện Dự án chưa đủ điều kiện để được chuyển nhượng, chưa được ban hành giá đất để thu nghĩa vụ tài chính từ Chủ đầu tư...

Tổng cục Đất đai hướng dẫn giao đất sai quy định, Đà Nẵng xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường ảnh 1

Vị trí thửa đất Đà Nẵng giao cho Công ty Hùng Khang xây dựng Khu dân cư Xuân Thiều

Theo Sở TN&MT, cuối tháng 1/2013, UBND TP. Đà Nẵng có Thông báo số 19/TB-UBND về chủ trương chuyển quyền sử dụng đất khu vực nghĩa trang Chùa Bát Nhã (cũ) ở mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng thuộc phường Hoà Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) để khai thác quỹ đất. Đồng thời, đồng ý về nguyên tắc chuyển quyền sử dụng đất khu vực nghĩa trang này để Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hùng Khang nghiên cứu lập quy hoạch khai thác quỹ đất.

Trong năm 2013, UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Xuân Thiều với diện tích 15.687 m2; thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án; chỉ đạo UBND quận Liên Chiểu giải phóng mặt bằng (di dời toàn bộ mồ mả tại nghĩa trang)...

Ngày 12/5/2016, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) có công văn hướng dẫn về trường hợp Dự án Khu dân cư Xuân Thiều được áp dụng theo Điều 99 (xử lý các trường hợp đang thực hiện thủ tục thu hồi đất trước ngày 1/7/2014) của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai.

Trên cơ sở đó, ngày 16/6/2016, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3873/QĐ-UBND giao đất cho Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hùng Khang thực hiện Dự án Khu dân cư Xuân Thiều không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau khi rà soát hồ sơ để có cơ sở thông báo nghĩa vụ tài chính cho Chủ đầu tư, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng có Báo cáo số 728/BC-STNMT cho rằng, tại thời điểm tháng 6/2016, dự án nói trên chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng nên việc UBND Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3873/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 giao đất cho Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hùng Khang đầu tư xây dựng Dự án Khu dân cư Xuân Thiều là chưa phù hợp với quy định tại Điều 53 Luật Đất đai (2013).

UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức họp các đơn vị có liên quan làm rõ một số nội dung về pháp lý đất đai liên quan đến Dự án. UBND TP. Đà Nẵng đã có các văn bản giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp hồ sơ của Dự án và làm việc với Chủ đầu tư có cam kết cụ thể việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến Dự án Khu dân cư Xuân Thiều; dự thảo văn bản trình UBND Thành phố xem xét để xin ý kiến Bộ TN&MT cho chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Đến nay, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng vẫn đang tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

“Cho đến nay, UBND TP. Đà Nẵng vẫn chưa ban hành quyết định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của Dự án Khu dân cư Xuân Thiều. Theo quy định của pháp luật, dự án nói trên chưa đủ điều kiện để được chuyển nhượng. Hiện Sở TN&MT cũng chưa nhận được thông tin Dự án đang chuyển nhượng (quy hoạch phân lô khoảng 150 lô đất). Ngày 15/3/2022, Sở TN&MT nhận được Công văn số 02/CV-HK ngày 10/3/2022 của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hùng Khang cam kết triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt; thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quyết định của UBND Thành phố và quy định của pháp luật...”, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng thông tin.